KD trò chơi có thưởng: Hình ảnh camera được lưu trữ tối thiểu 15 ngày

KD trò chơi có thưởng: Hình ảnh camera được lưu trữ tối thiểu 15 ngày
Nguyễn Trinh
15:08, 09/11/2018

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

 

Theo đó, điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có một số thay đổi như sau:

  • Có các thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trong Điểm kinh doanh (24/24h). Các hình ảnh phải được lưu trữ đầy đủ trong thời hạn tối thiểu 15 ngày kể từ ngày ghi hình (quy định cũ là từ 15 đến 30 ngày);

  • Riêng khu vực cửa ra, vào Điểm kinh doanh; khu vực bố trí các máy trò chơi điện tử có thưởng; khu vực thu ngân, kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước và lưu giữ thiết bị đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước, thời hạn lưu trữ tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày ghi hình;

  • Tuân thủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Xem thêm tại Nghị định 151/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 07/11/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

194