Lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
Tuyết Hoan

Ban chấp hành Trung ương vừa có Nghị quyết 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

 

Theo đó, lộ trình thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã được quy định như sau:

Trong năm 2019:

  • Sửa đổi và ban hành mới các quy định pháp luật làm cơ sở cho việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã;

  • Bố trí nguồn kinh phí xây dựng đề án và giải quyết các chế độ, chính sách cho những đối tượng bị tác động do sắp xếp đơn vị hành chính;

  • Sắp xếp hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về diện tích tự nhiên và dân số.

Trong năm 2020 và năm 2021:

  • Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện, xã cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp;

  • Xây dựng và thực hiện kế hoạch, lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã không đạt tiêu chuẩn cho giai đoạn tiếp theo.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị quyết 37-NQ/TW có hiệu lực từ 24/12/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

1,695