Luật Tố cáo 2018: Người tố cáo có quyền rút đơn tố cáo

Luật Tố cáo 2018: Người tố cáo có quyền rút đơn tố cáo
Lê Hải
16:26, 12/07/2018

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Luật tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 12/6/2018. Theo đó, người tố cáo có quyền rút tố cáo theo quy định như sau:

  • Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo;

  • Người tố cáo rút một phần nội dung tố cáo thì phần còn lại được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật này;

  • Trường hợp nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số người tố cáo rút tố cáo thì tố cáo vẫn tiếp tục được giải quyết;

  • Người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết;

  • Khi rút tố cáo nhưng có căn cứ xác định NTC lợi dụng việc tố cáo để vu khống, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi tố cáo của mình, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Xem các quy định mới tại Luật Tố cáo 2018 có hiệu lực từ 01/01/2019, thay thế Luật Tố cáo 2011.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

279

Văn bản liên quan