Mới: Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

Mới: Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên
Lan Anh

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên.

 

Theo đó, tại Quyết định 1195 nêu rõ quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên được thực hiện như sau:

  • Đoàn kiểm tra tổ chức hội nghị triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch làm việc;

  • Đoàn kiểm tra làm việc với các bên liên quan như người khiếu nại, tổ chức Đảng đã quyết định kỷ luật; chi bộ có người khiếu nại để xác minh về tư cách, phẩm chất người khiếu nại; các cá nhân, tổ chức có liên quan để thu thập nghiên cứu tài liệu;

  • Các tổ chức Đảng có liên quan tổ chức hội nghị có chủ trì, ghi biên bản;

  • Đoàn kiểm tra làm việc với người khiếu nại xác minh những nội dung chưa rõ;

  • Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, báo cáo thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi trình Ủy ban.

Xem thêm nội dung tại Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW có hiệu lực từ ngày 11/6/2019, thay thế Quyết định 684-QĐ/UBKTTW.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

496