Mức bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo

Mức bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo
Duy Phong
07:45, 11/01/2017

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (gọi tắt là tiếp công dân).

 

Theo đó, chế độ bồi dưỡng áp dụng cho các đối tượng tiếp công dân theo quy định tại Điều 21 Nghị định 64/2014/NĐ-CP cụ thể như sau:

  • Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Nghị định 64 mà chưa được hưởng phụ cấp trách nhiệm khi làm nhiệm vụ tiếp công dân được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày/người;
    Trường hợp đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm thì được bồi dưỡng 80.000 đồng/ngày/người.
  • Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương được bồi dưỡng 150.000 đồng/ngày/người;
    Trường hợp đang hưởng chế độ phụ cấp theo nghề thì được bồi dưỡng 120.000 đồng/ngày/người.
  • Đối tượng quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 21 Nghị định 64 được bồi dưỡng 50.000 đồng/ngày/người.

Thông tư 320/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/02/2017, áp dụng cho năm ngân sách 2017; thay thế Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP.


481