Năm 2018, Hải quan cắt giảm 50% hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

Năm 2018, Hải quan cắt giảm 50% hàng hóa kiểm tra chuyên ngành
Duy Thịnh
16:00, 17/05/2018

Đây là thông tin đáng chú ý có lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu được đề cập tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

Theo đó, Tổng cục Hải quan tập hợp Danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành của các Bộ, trên cơ sở đó kiến nghị các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành cần cắt giảm.

Các Bộ ngành sẽ cắt giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành trong từng lĩnh vực ngay trong năm 2018. Danh mục hàng hóa cắt giảm kèm theo mã HS tương ứng với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu tại Thông tư 65/2017/TT-BTC.

Đồng thời, phải đổi mới phương thức quản lý từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm gắn liền áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân và không áp dụng kiểm tra đối với từng lô hàng, trừ kiểm dịch.

Xem thêm tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP được ban hành ngày 15/5/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

247