Nghị định 149/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết Bộ luật Lao động

Nghị định 149/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết Bộ luật Lao động
Ngọc Duyên
11:55, 08/11/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thay thế Nghị định 60/2013/NĐ-CP.

 

Theo đó, người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động được miễn trừ tổ chức Hội nghị người lao động và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc bằng văn bản quy định tại Điều 9, Điều 11 Nghị định 149.

Đồng thời, theo nội dung hướng dẫn tại Nghị định này, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

  • Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch;

  • Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ và NLĐ;

  • Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Xem chi tiết các nội dung tại Nghị định 149/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. 

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

1,365