Nghị định 153/2018/NĐ-CP: Điều chỉnh mức lương hưu đối với lao động nữ

Nghị định 153/2018/NĐ-CP: Điều chỉnh mức lương hưu đối với lao động nữ
Kim Linh
17:01, 08/11/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

 

Theo đó, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2018 đến 31/12/2021, có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, thì mức điều chỉnh được quy định như sau:

  • Mức lương hưu được điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo Khoản 2 Điều 56 hoặc Khoản 2 Điều 74 Luật BHXH 2014 cộng với mức điều chỉnh được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 153;

  • Mức điều chỉnh được tính như sau: Mức lương hưu tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời điểm bắt điểm bắt đầu hưởng lương hưu.

  • Mức lương hưu sau điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh ở những lần điều chỉnh lương hưu theo Điều 57 Luật BHXH.

Thời điểm thực hiện điều chỉnh được tính từ tháng lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu.

Nghị định 153/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 24/12/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

1,688