Nghiêm cấm cung ứng dịch vụ thanh toán liên quan đến tiền ảo

Nghiêm cấm cung ứng dịch vụ thanh toán liên quan đến tiền ảo
Ly Ly
08:28, 19/04/2018

Đây là chỉ đạo mới nhất được đề cập tại Chỉ thị 02/CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các biện pháp tăng cường kiểm soát tiền ảo.

 

Theo đó, để hạn chế tối đa sự phát triển ngày càng phức tạp của thị trường giao dịch Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác (sau đây gọi tắt là tiền ảo), làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế - xã hội.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau:

  • Rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ có liên quan tới tiền ảo;

  • Không được cung ứng dịch vụ thanh toán và các giao dịch liên quan đến tiền ảo;

  • Chủ động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  • Kịp thời xử lý các hành vi vi phạm quy định liên quan đến hoạt động, giao dịch tiền ảo.

Xem chi tiết những biện pháp tăng cường này tại Chỉ thị 02/CT-NHNN được ban hành ngày 13/4/2018.

Nghiêm cấm cung ứng dịch vụ thanh toán liên quan đến tiền ảo

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

191