Người bệnh vẫn được trả chi phí điều trị khi thẻ BHYT hết hạn

15:45, 10/01/2017

Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Công văn 5276/BHXH-CSYT do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành về việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

 

Theo đó, người bệnh đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng vẫn được BHXH Việt Nam thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB). Cụ thể:

  • Đối tượng tham gia BHYT đang điều trị nội trú tại cơ sở KCB nhưng thẻ BHYT hết hạn thì được hưởng quyền lợi BHYT cho đến khi ra viện;
  • Đối tượng tham gia BHYT đang trong đợt điều trị ngoại trú nhưng thẻ BHYT hết hạn thì được hưởng quyền lợi BHYT cho lần điều trị ngoại trú đó.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam còn hướng dẫn việc cấp lại thẻ BHYT cho người bệnh đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ thay thế thẻ BHYT khi đi KCB.

Xem chi tiết tại Công văn 5276/BHXH-CSYT ngày 28/12/2016.


174