Nhiều điều kiện kinh doanh sẽ bị bãi bỏ trong năm 2018

Nhiều điều kiện kinh doanh sẽ bị bãi bỏ trong năm 2018
Đoan Trinh
15:55, 17/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19/2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, đáng chú ý là những đề nghị đơn giản hóa các thủ tục kinh doanh.

 

Theo đó, Nghị quyết đã giao các chỉ tiêu cho các Bộ, ngành phải thực hiện ngay từ năm 2018 để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Cụ thể:

  • Bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh và một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

  • Giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành ngay trong năm 2018;

  • Giảm tối thiểu 50% phí công bố thông tin doanh nghiệp;

  • Giảm thời gian nộp thuế xuống còn 119 giờ;

  • Giảm chi phí vận tải, trong đó nhấn mạnh giảm phí BOT và thực hiện thu phí BOT tự động.

Xem thêm các mục tiêu khác được đề cập tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP, ban hành ngày 15/5/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

269