Ô tô bị mất trộm từ 30 ngày trở lên: không thu phí sử dụng đường bộ

Đây là nội dung mới được đề cập tại Thông tư 293/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.


Theo đó, đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký lưu hành gồm xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự (gọi chung là ô tô).

Ngoài các trường hợp không chịu phí sử dụng phí đường bộ theo quy định hiện hành, từ ngày 01/01/2017 bổ sung thêm 02 trường hợp gồm:

  • Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên;
  • Xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên;

Xem mức thu phí sử dụng đường bộ thực hiện theo Biểu mức thu phí tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 293/2016/TT-BTC;

Trường hợp số tiền phí phải nộp là số tiền lẻ thì tính tròn số theo nguyên tắc số tiền phí lẻ dưới 500 đồng thì tính tròn xuống, số tiền phí lẻ từ 500 đồng đến 1.000 đồng thì tính tròn lên 1.000 đồng.

Thông tư 293/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 133/2014/TT-BTCThông tư 78/2016/TT-BTC.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

318