Quy định mới về đăng kiểm tàu biển Việt Nam

09:20, 21/12/2016

Ngày 07/12/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 40/2016/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam.

 

Theo đó, từ ngày 01/7/2017, công tác đăng kiểm tàu biển thu hẹp chỉ còn 10 nội dung (quy định hiện hành là 16 nội dung).

Và bổ sung cụ thể các loại hình kiểm định tàu biển như:

  • Kiểm định lần đầu, gồm: kiểm tra, giám sát kỹ thuật tàu biển đóng mới, tàu biển nhập khẩu.
  • Kiểm định chu kỳ, gồm: kiểm định định kỳ, kiểm định trung gian, kiểm định trên đà, kiểm định hàng năm.
  • Kiểm định bất thường.

Nội dung, thời hạn của các loại hình kiểm định tàu biển thực hiện theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển, đo dung tích tàu biển, trang bị an toàn tàu biển, thiết bị nâng dùng trên tàu biển, các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm của tàu biển và các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Xem chi tiết tại Thông tư 40/2016/TT-BGTVT, bãi bỏ Quyết định 51/2005/QĐ-BGTVTThông tư 32/2011/TT-BGTVT.


494