Quy định mới về hóa đơn điện tử có hiệu lực từ 01/11/2018

Quy định mới về hóa đơn điện tử có hiệu lực từ 01/11/2018
Lê Hải
16:50, 13/09/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

 

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định bao gồm 07 biểu mẫu khi sử dụng hóa đơn điện tử, cụ thể:

  • Mẫu số 01: Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử;

  • Mẫu số 02: Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử;

  • Mẫu số 03: Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra;

  • Mẫu số 04: Thông báo hủy hóa đơn điện tử;

  • Mẫu số 05: Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát;

  • Mẫu số 06: Đề nghị cấp hóa đơn điện tử  có mã của cơ quan Thuế;

  • Mẫu số 07: Thông báo về việc hết thời  gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Chi tiết Phụ lục xem tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!
Ý kiến bạn đọc ()

Cho hỏi việc giao hóa đơn điện tử cho khách hàng được thực hiện như thế nào vậy ạ.

(Thanh Lâm) - 26/10/2018   Trả lời

3,476