Quy trình xử lý hồ sơ đăng ký thay đổi hoạt động của hợp tác xã

Quy trình xử lý hồ sơ đăng ký thay đổi hoạt động của hợp tác xã
Duy Thịnh

Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 2151/TCT-KK về việc hướng dẫn quy trình đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của hợp tác xã theo hình thức liên thông.

 

Theo đó, cơ quan thuế trực tiếp quản lý hoặc hoặc cơ quan thuế nơi chuyển đến được phân công quản lý đối với hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở của hợp tác xã mà làm thay đổi cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ hoặc thông tin có sai sót thì bộ phận đăng ký thuế trình lãnh đạo cơ quan thuế có văn bản gửi cơ quan đăng ký hợp tác xã để điều chỉnh, nếu thủ tục đầy đủ và thông tin hợp lệ thì bộ phận đăng ký thuế cập nhật thông tin trên hồ sơ vào ứng dụng đăng ký thuế.

Lưu ý, đối với hồ sơ cơ quan thuế phải có văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế và Công văn 3492/BKHĐT-ĐKKD.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 2151/TCT-KK được ban hành ngày 28/5/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

80