Sắp có Cổng thông tin điện tử không gian địa lý Việt Nam

Sắp có Cổng thông tin điện tử không gian địa lý Việt Nam
Tuyết Hoan
16:04, 12/07/2018

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Luật Đo đạc và bản đồ 2018 vừa được Quốc hội ban hành ngày 14/6/2018.

 

Theo đó, Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam sẽ được triển khai và vận hành như là một phương tiện điện tử cho phép truy cập dữ liệu không gian địa lý quốc gia và cung cấp thông tin, dịch vụ liên quan.

Các dịch vụ được thực hiện thông qua Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam bao gồm việc chia sẻ, chuyển đổi, phân tích, tích hợp, tra cứu và tải dữ liệu về địa lý quốc gia.

Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam được xây dựng, vận hành sao cho bảo đảm việc truy cập dễ dàng, thuận tiện của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, dữ liệu không gian địa lý quốc gia đã công bố phải được kết nối và có sẵn để sử dụng.

Xem thêm tại Luật Đo đạc và bản đồ 2018 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

111