Sắp tới sẽ phê duyệt khung năng lực từng vị trí việc làm của CBCCVC

Sắp tới sẽ phê duyệt khung năng lực từng vị trí việc làm của CBCCVC
Lan Anh

Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ban hành Quyết định 75/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019.

 

Theo đó, trong năm 2019 các bộ, ngành và địa phương kết hợp với Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, cụ thể như sau:

  • Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC theo Nghị quyết 39-NQ/TWNghị định 108/2014/NĐ-CP;

  • Triển khai thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2016 - 2025;

  • Hoàn thiện, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và  quản lý công chức;

  • Rà soát, hoàn thiện thế chế về quản lý CBCCVC.

Chi tiết xem tại Quyết định 75/QĐ-BCĐCCHC có hiệu lực từ 24/4/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

509