Sở Tài nguyên không trực tiếp kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu

Sở Tài nguyên không trực tiếp kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu
Thu Hiền
10:33, 12/02/2019

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 09/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019.

 

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các lô hàng phế liệu nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng, Chính phủ thống nhất thay đổi phương thức kiểm tra chất lượng phế liệu, đồng thời cho phép DN được lựa chọn địa điểm kiểm tra phế liệu nhập khẩu và làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập hoặc cơ quan hải quan nơi có nhà máy sử dụng phế liệu nhập khẩu.

Để thực hiện tốt công tác trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

  • Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường không trực tiếp kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu;
  • Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp bãi bỏ các quy định bất cập, không phù hợp;
  • Tiếp tục xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường khi nhập khẩu phế liệu.

Nghị quyết 09/NQ-CP được ban hành ngày 03/02/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

400