Sổ tiết kiệm phải thể hiện rõ mức lãi suất của tiền gửi tiết kiệm

Sổ tiết kiệm phải thể hiện rõ mức lãi suất của tiền gửi tiết kiệm
Lê Hải

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 48/2018/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 31/12/2018 nhằm quy định cụ thể về tiền gửi tiết kiệm.

 

Theo đó, trên thẻ tiết kiệm và sổ tiết kiệm (gọi chung là thẻ tiết kiệm) phải thể hiện rõ được mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm và phương thức trả lãi. Ngoài ra, trên thẻ tiết kiệm còn thể hiện một số nội dung khác như:

  • Tên tổ chức tín dụng, con dấu; họ tên, chữ ký của giao dịch viên và người đại diện hợp pháp của TCTD;

  • Họ tên, số và ngày cấp Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền hoặc của tất cả người gửi tiền và thông tin của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật;

  • Số thẻ tiết kiệm; số tiền; đồng tiền; ngày gửi tiền; ngày đến hạn; thời hạn gửi tiền;

  • Biện pháp để người gửi tiền tra cứu khoản tiền gửi tiết kiệm;

  • Xử lí đối với trường hợp nhàu, nát, rách, mất thẻ tiết kiệm.

Xem nội dung chi tiết Thông tư 48/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

132