Sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký doanh nghiệp
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp.

 

Theo đó, kể từ ngày 11/3/2019, khi thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần, doanh nghiệp cần thông báo đến Phòng kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP và việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết.

Đồng thời, cũng theo nội dung sửa đổi tại Thông tư này, việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh sẽ được thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Khoản 18 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

Các quy định về cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư cũng được sửa đổi tương ứng tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Xem chi tiết các nội dung sửa đổi tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 11/3/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

716