Sửa đổi điều kiện của cá nhân hành nghề tư vấn giá đất

Sửa đổi điều kiện của cá nhân hành nghề tư vấn giá đất
Thúy Trang

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường.

 

Theo đó, Nghị định này sửa đổi điều kiện của cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 44/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP). Cụ thể, cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong các trường hợp sau đây:

  • Có Chứng chỉ định giá đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai;

  • Có Thẻ thẩm định viên về giá hoặc Chứng chỉ định giá bất động sản và Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất.

Để được cấp Chứng chỉ định giá đất phải đáp ứng điều kiện về năng lực hành vi dân sự; phẩm chất đạo đức; có trình độ từ đại học trở lên…; thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành từ 36 tháng trở lên…Các điều kiện này được quy định tại Thông tư 61/2015/TT-BTNMT.

Xem chi tiết tại Nghị định 136/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

124