Sửa đổi điều kiện kinh doanh cung cấp trò chơi điện tử G1

Sửa đổi điều kiện kinh doanh cung cấp trò chơi điện tử G1
Phú Thịnh
15:49, 09/11/2018

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

 

Theo đó, điều kiện về tổ chức và nhân sự của doanh nghiệp kinh doanh cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 (trò chơi có nhiều người tương tác) có một số thay đổi như sau:

  • Doanh nghiệp phải đảm bảo có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng và liên hệ được (quy định cũ chỉ nêu có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại rõ ràng);

  • Có ít nhất 01 nhân sự quản trị trò chơi điện tử (quy định cũ là có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm tối thiểu 01 nhân sự quản trị 2 máy chủ).

Xem thêm các quy định khác tại Nghị định 150/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 24/12/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

157