Tăng cường kiểm tra DN có lượng đề nghị cấp C/O tăng đột biến

Tăng cường kiểm tra DN có lượng đề nghị cấp C/O tăng đột biến
Thanh Lâm

Đây là nội dung được quy định tại Quyết định 824/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.

 

Theo Quyết định 824/QĐ-TTg, để đạt được mục tiêu của Đề án, cần phải đẩy mạnh công tác kiểm tra việc cấp C/O cho doanh nghiệp. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là cơ quan đảm nhiệm công việc này, cụ thể:

  • Tổ chức theo dõi theo thời gian thực số liệu cấp C/O, đặc biệt đối với các mặt hàng đang bị các đối tác thương mại lớn áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp; chú ý các doanh nghiệp có lượng đề nghị cấp C/O tăng đột biến;

  • Tăng cường kiểm tra thực tế để xác minh C/O, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có lượng đề nghị cấp C/O tăng đột biến;

  • Theo dõi, đề xuất với Bộ Công Thương để hoàn thiện quy định về quy tắc xuất xứ;

  • Phối hợp với các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành trong các vụ việc cụ thể.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 824/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 04/7/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

548