Tất cả các trường phải có kênh thông tin về bạo lực học đường

Tất cả các trường phải có kênh thông tin về bạo lực học đường
Kim Linh

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Chỉ thị 993/CT-BGDĐT về phòng chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

Theo đó, để tăng cường các giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ bạo lực học đường, Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục cần phải thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường như hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera giám sát,...

Đồng thời, các cơ sở giáo dục cần phải thực hiện một số hoạt động khác như:

  • Xây dựng trường học dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện. Xây dựng và triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục theo quy định của BGDĐT,…;

  • Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường; phân công rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường để việc thực hiện kế hoạch hiệu quả,…;

  • Tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục về phòng, chống bạo lực học đường trong chương trình và hoạt động giáo dục của nhà trường,…;

Xem chi tiết Chỉ thị 993/CT-BGDĐT được ban hành vào ngày 12/4/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

149