Thợ mìn phải có kinh nghiệm phục vụ nổ mìn ít nhất 06 tháng

Thợ mìn phải có kinh nghiệm phục vụ nổ mìn ít nhất 06 tháng
Thủy Phú
17:12, 16/05/2018

Nghị định 71/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ vừa được Chính phủ ban hành ngày 15/5/2018.

 

Theo đó, thợ mìn phải đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn như sau:

  • Có trình độ từ sơ cấp trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật như vũ khí đạn, thuốc nổ, địa chất,… hoặc trình độ từ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật khác;
  • Có thời gian làm công việc phục vụ nổ mìn ít nhất 06 tháng.

Cũng theo Nghị định 71, thợ mìn phải tham gia huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp với 06 nội dung sau:

  • Quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
  • Yêu cầu an toàn khi tiếp xúc vật liệu nổ công nghiệp;
  • Phương pháp nổ mìn và biện pháp an toàn;
  • Thi công nổ mìn;
  • Nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
  • Ứng phó sự cố liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

Nghị định 71/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

230