Thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành Giáo dục

Thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành Giáo dục
Kim Dung
09:00, 10/01/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.

 

Tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành Giáo dục là vật mang tin hình thành trong quá trình giải quyết công việc, phục vụ cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục và đào tạo của cơ quan, đơn vị; gồm văn bản giấy, phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh, tài liệu điện tử và các vật mang tin khác.

Theo đó, thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu nêu trên là khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc, gồm hai mức:

  • Bảo quản vĩnh viễn: Hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được lưu giữ cho đến khi tài liệu tự hủy hoại và không thể phục chế;
  • Bảo quản có thời hạn: Hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được lưu giữ với thời hạn tính bằng số năm cụ thể hoặc khoảng thời gian nhất định.

Xem quy định cụ thể tại Bảng thời hạn bảo quản kèm theo Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 15/02/2017.


522