Thông tư 09/2018/TT-BNV: Mã số ngạch công chức quản lý thị trường

Thông tư 09/2018/TT-BNV: Mã số ngạch công chức quản lý thị trường
Tuyết Hoan

Mới đây, ngày 13/9/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 09/2018/TT-BNV quy định về mã số ngạch công chức quản lý thị trường.

 

Theo đó, mã số ngạch công chức quản lý thị trường được quy định cụ thể như sau:

  • Kiểm soát viên cao cấp thị trường, mã số ngạch là: 21.187;

  • Kiểm soát viên chính thị trường, mã số ngạch là: 21.188;

  • Kiểm soát viên thị trường, mã số ngạch là: 21.189;

  • Kiểm soát viên trung cấp thị trường, mã số ngạch là: 21.190.

Thông tư 02/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 09/2018/TT-BNV có hiệu lực ngày 01/11/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

221