Vốn vay ưu đãi được ưu tiên dùng cho các dự án quy mô lớn

Vốn vay ưu đãi được ưu tiên dùng cho các dự án quy mô lớn
Anh Tú
16:10, 09/11/2018

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025.

 

Theo đó, ở giai đoạn 2018 - 2020, các vốn vay ưu đãi sẽ được ưu tiên sử dụng cho các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, có khả năng tạo ra nguồn thu để trả nợ, các dự án vay về cho vay lại.

Đối với các vốn vay khác thì sử dụng theo nguyên tắc như sau:

  • Viện trợ không hoàn lại: Ưu tiên sử dụng để xóa đói giảm nghèo; các lĩnh vực xã hội; xây dựng chính sách phát triển thể chế và nguồn nhân lực; chuyển giao kiến thức và công nghệ;…;

  • Vốn vay ODA: Ưu tiên sử dụng cho các chương trình, dự án trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường,…

Xem chi tiết tại Quyết định 1489/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 06/11/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

159