• Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH
  • Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH
  • 14:15, 02/12/2020
  • Bằng việc ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) người tham gia BHXH có thể dễ dàng, nhanh chóng thực hiện các dịch vụ công. Theo đó, để có thể sử dụng tất cả các chức năng của ứng dụng VssID, người sử dụng cần đăng ký giao dịch điện tử các nhân với cơ quan BHXH.
  • Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế lần đầu cho doanh nghiệp
  • Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế lần đầu cho doanh nghiệp
  • 14:34, 12/11/2020
  • Sau khi thành lập doanh nghiệp và tuyển dụng lao động, một trong những việc doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện đó là đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc cho nhân viên của mình. Dưới đây là thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế lần đầu cho doanh nghiệp.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018