02 lưu ý về đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN người lao động cần biết

Ngoài đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc thì người lao động còn được NDSLĐ đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN. Dưới đây là 02 lưu ý về đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN người lao động nên biết.

bảo hiểm xã hội, Nghị định 58/2020/NĐ-CP

02 lưu ý về đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN người lao động nên biết (Ảnh minh họa)

1. Đối tượng được đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

Theo Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/7/2020) quy định những đối tượng sau đây được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN:

1. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

2. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

3. Cán bộ, công chức, viên chức;

4. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

5. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

6. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

7. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

8. Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt ph

9. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp được trả lương theo sản phẩm, theo khoán.

Lưu ý: Trường hợp lao động là người giúp việc gia đình thì không đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN.

2. Mức đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

Đối với người lao động thuộc đối tượng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

Tại Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN cho người lao động thuộc đối tượng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) theo một trong các mức sau:

Mức 1: Đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (tương tự quy định tại Điều 3 Nghị định 44/2017/NĐ-CP, hết hiệu lực từ ngày 15/7/2020);

Lưu ý: Được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;

Mức 2: Đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (quy định mới hoàn toàn) được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm đủ 03 điều kiện sau:

  • Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội;

  • Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;

  • Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Đối với người lao động thuộc đối tượng (9)

Tại Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng hàng tháng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN cho người lao động thuộc đối tượng (9) với một trong 02 mức đóng như trên.

Lưu ý: Phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Đối với người lao động thuộc đối tượng (8)

Theo Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN cho người lao động thuộc đối tượng (8) với mức 0,5% mức lương cơ sở (tương tự quy định tại Điều 3 Nghị định 44/2017/NĐ-CP, hết hiệu lực từ ngày 15/7/2020).

Như vậy, từ ngày 15/07/2020, người sử dụng lao động nếu đủ điều kiện sẽ được áp dụng mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN thấp hơn mức bình thường theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP. Đây được coi là một trong những giải pháp của Nhà nước nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đặc biệt là trong giai đoạn nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.

Lê Vy

665

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan