06 nhóm đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế từ năm 2021

Bảo hiểm y tế là chính sách mang đến nhiều lợi ích cho người lao động, với mục đích chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí khám, chữa bệnh. Vậy các đối tượng nào bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế từ 2021?

 bảo hiểm y tế

06 nhóm đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế từ năm 2021 (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014Nghị định 146/2018/NĐ-CP, 06 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bao gồm:

Một là, nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;

 • Người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương;

 • Cán bộ, công chức, viên chức.

 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Mức đóng bảo hiểm y tế do người lao động và người sử dụng lao động đóng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động. Đồng thời, người lao động hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, hằng tháng đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Hai là, nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

 • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

 • Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

 • Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ.

 • Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

 • Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động; tiền trợ cấp thất nghiệp hoặc mức lương cơ sở. Đặc biệt, đối với người lao động nghỉ thai sản thì đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức lương trước khi nghỉ thai sản.

Ba là, nhóm do ngân sách nhà nước đóng

 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

 • Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

 • Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

 • Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước và sau ngày 30/4/1975 trở về;

 • Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, gồm: Người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được hưởng trợ cấp, Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương đã được hưởng trợ cấp,…

 • Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

 • Trẻ em dưới 6 tuổi;

 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội;

 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác;

 • Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở;

 • Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

 • Thân nhân của người có công với cách mạng;

 • Thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

 • Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tặng;

 • Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam;

 • Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình, gồm: Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người phục vụ thương binh, bệnh binh, người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

 • Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Mức đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng nêu trên.

Bốn là, nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. (

 • Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều.

 • Học sinh, sinh viên.

 • Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với các đôi tượng trên như sau:

 • Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo và người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều;

 • Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Năm là, nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

 • Người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, trừ đối tượng theo quy định trên;

 • Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình như: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Mức đóng bảo hiểm y tế của hộ gia đình tham gia BHYT căn cứ đóng BHYT dựa vào tiền lương cơ sở như sau:

 • Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

 • Người thứ hai đóng 70% mức đóng của người thứ nhất;

 • Người thứ ba đóng 60% mức đóng của người thứ nhất;

 • Người thứ tư đóng 50% mức đóng của người thứ nhất;

 • Người thứ năm trở đi mức đóng 40% của người thứ nhất.

Sáu là, nhóm do người sử dụng lao động đóng

 • Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội;

 • Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân;

 • Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

Bên cạnh đó, tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định 79/2020/NĐ-CP quy định nhóm đối tượng là học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia BHXH, BHYT, trong thời gian đào tạo được cơ sở đào tạo đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Trên đây là các nhóm đối tượng tham gia đóng bảo hiểm y tế và mức đóng bảo hiểm y tế đối với từng đối tượng, với mục đích chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí khám, chữa bệnh. Hy vọng những thông tin này có thể giúp Quý khách hàng và Thành viên hiểu rõ hơn các đối tượng tham gia đóng bảo hiểm y tế và mức đóng đối với từng đối tượng.

Ty Na

400

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan