Cách ly vì Covid-19 không thể khám đúng tuyến hưởng BHYT như thế nào?

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 2146/BYT-BH về việc thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Cách ly vì Covid-19 không thể khám đúng tuyến, Công văn 2146/BYT-BH

Ảnh minh họa

Công văn này hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí KCB BHYT đối với người có thẻ BHYT trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do COVID-19.

Theo đó, Công văn hướng dẫn thanh toán chi phí KCB đối với người có thẻ BHYT đang điều trị tại các cơ sở KCB (không phải là điều trị bệnh do COVID-19), nhưng phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở KCB phải cách ly y tế ....(sau đây gọi tắt là cơ sở KCB phải cách ly y tế), như sau:

- Chi phí KCB trước ngày cơ sở KCB phải cách ly y tế do quỹ BHYT và người có thẻ BHYT thanh toán theo quy định hiện hành về BHYT.

- Chi phí KCB từ ngày cơ sở KCB phải cách ly y tế thực hiện thanh toán như sau:

+ Ngân sách nhà nước chi trả:

  • Chi phí KCB đối với bệnh do COVID-19 (nếu có), bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…. theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

  • Phần cùng chi trả chi phí KCB BHYT đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT;

  • Chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT;

  • Chi phí thực hiện cách ly y tế.

+ Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến cho đến ngày khỏi bệnh được tổng kết bệnh án ra viện, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả.

Chi tiết các trường hợp khác xem tại Công văn 2146/BYT-BH ban hành ngày 17/4/2020.

Lan Anh 

501

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan