Cần biết: Chế độ thai sản cho lao động nước ngoài sinh con năm 2021

Người lao động nước ngoài là một trong những bộ phận lao động ở nước ta hiện nay. Vậy lao động nữ nước ngoài khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản như lao động Việt Nam hay không? Bài viết này sẽ làm rõ vấn đề trên.

Chế độ thai sản cho lao động nước ngoài sinh con năm 2021

Chế độ thai sản cho lao động nước ngoài sinh con năm 2021 (Ảnh minh họa)

Các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người nước ngoài được quy định tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Theo đó, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi thuộc trường hợp sau:

 • Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

 • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Khi tham gia BHXH, người lao động nước ngoài sẽ được hưởng các chế độ BHXH bắt buộc, trong đó chế độ thai sản được quy định theo Điều 7, tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Cụ thể, điều kiện, thời gian hưởng và các chế độ cụ thể áp dụng tương tự như lao động Việt Nam theo Mục 2, Chương III, Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Lao động nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ thai sản khi:

 • Lao động nữ mang thai;

 • Lao động nữ sinh con;

 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Tuy nhiên, cần lưu ý về thời gian tham gia BHXH để được hưởng chế độ này của một số đối tượng:

 • Lao động nữ sinh con, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi hay người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi;

 • Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh.

Ngoài ra, người lao động đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước khi sinh hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ này.

2. Chế độ khi lao động nữ nước ngoài sinh con

* Thời gian hưởng chế độ

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Lưu ý: Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết; nhưng tổng thời gian nghỉ trc và sau sinh không quá thời gian tối đa được hưởng nêu ở trên.

* Mức hưởng chế độ trong thời gian nghỉ sinh

Mức hưởng 01 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

* Trợ cấp 1 lần khi sinh con

Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Hiện tại mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng và dự kiến giữ nguyên trong năm 2021, như vậy:

Tiền trợ cấp 01 lần khi sinh con = 1.490.000 * 2 = 2.980.000 đồng/mỗi con

* Chế độ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

 • Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn theo quy định pháp luật.

* Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Đối với những lao động nữ trong 30 ngày đầu trở lại làm việc mà vẫn chưa đủ sức khỏe, pháp luật tạo điều kiện cho họ được nghỉ dưỡng sức từ 05 đến 10 ngày:

 • Tối đa 10 ngày nếu sinh một lần từ hai con trở lên;

 • Tối đa 07 ngày nếu sinh mổ;

 • Tối đa 05 ngày với các trường hợp khác.

Trong thời gian này, người lao động được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản với mức hưởng:

Mức hưởng mỗi ngày = 30% mức lương cơ sở = 1.490.000 * 30% = 447.000 đồng

Với các quy định nêu trên, có thể thấy, pháp luật Việt Nam đã và đang tạo điều kiện tối đa cho người lao động nữ nước ngoài thực hiện tốt nhất thiên chức của mình ngang bằng với lao động nữ trong nước.

472

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan