Chính sách quan trọng về bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 9/2020

Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Thành viên những chính sách quan trọng về bảo hiểm xã hội bắt đầu có hiệu lực từ tháng 9/2020, cụ thể gồm:

bảo hiểm xã hội

Những chính sách quan trọng về bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 9/2020 (Ảnh minh họa)

1. Từ ngày 15/09/2020, thay đổi mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN

Cụ thể,  Nghị định 88/2020/NĐ-CP thay đổi về mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi NLĐ bị TNLĐ, BNN như sau:

- Đối với hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp thì mức hỗ trợ tối đa là 50% mức học phí, nhưng không quá 15 lần mức lương cơ sở (mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp  không thay đổi);

- Đối với hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động thì mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 800 nghìn đồng/người/lần khám(Trước ngày 15/09/2020 thì mức hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp không quá 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám)

- Đối với hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động thì mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người. (Trước ngày 15/09/2020 thì mức hỗ trợ chữa BNN không quá 10 lần mức lương cơ sở/người)

- Đối với hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động thì mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động tối đa bằng 50% chi phí phục hồi chức năng lao động tính theo biểu giá phục hồi chức năng lao động tại thời điểm người lao động phục hồi chức năng lao động sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không vượt quá 3 triệu đồng/người/lượt. (Trước ngày 15/09/2020 thì mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động không quá 02 lần mức lương cơ sở/người/lượt)

- Đối với hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì mức hỗ trợ điều tra là 100% kinh phí chi cho việc điều tra lại các vụ TNLĐ-BNN (mức hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN không thay đổi) bao gồm:

  • Công tác phí cho những người tham gia đoàn điều tra;

  • Chi phí thuê chuyên gia và phí trưng cầu giám định;

  • In ấn các tài liệu liên quan đến vụ TNLĐ-BNN.

- Đối với hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thì NSDLĐ được nhận kinh phí hỗ trợ tối đa một lần trong vòng 24 tháng với mức 70% chi phí huấn luyện thực tế cho từng đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ huấn luyện nhưng tối đa không quá mức.

Hỗ trợ huấn luyện lần đầu:

  • Không quá 150.000 đồng/người với đối tượng được huấn luyện là an toàn vệ sinh viên;

  • Không quá 300.000 đồng/người với đối tượng được huấn luyện là người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động và người làm công tác y tế (Trước ngày 15/09/2020 thì mức hỗ trợ không quá 1/4 mức lương cơ sở/người);

  • Không quá 600.000 đồng/người với đối tượng là người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; (Trước ngày 15/09/2020 thì mức hỗ trợ không quá  1/2 mức lương cơ sở/người);

  • Không quá 700.000 đồng/người với đối tượng được huấn luyện là người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (Trước ngày 15/09/2020 thì mức hỗ trợ không quá 01 lần mức lương cơ sở/người).

Hỗ trợ huấn luyện định kỳ không quá 50% mức hỗ trợ huấn luyện lần đầu.

2. Bãi bỏ quy định tính thời gian công tác trước 01/01/1995 để hưởng BHXH

Cụ thể, Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 20/9/2020), trong đó, bãi bỏ quy định tại khoản 7 Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

Đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì cơ quan quản lý người lao động giải trình lý do bị mất, xác nhận về quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần báo cáo Bộ, ngành chủ quản ở Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận và có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, quyết định.

Trên đây là các chính sách quan trọng về bảo hiểm xã hội sẽ có hiệu từ  tháng 9/2020, người lao động cần lưu ý để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Ty Na

339

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan