Cho phép NLĐ gửi hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện từ 01/4/2020

Đây tiếp tục là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 mới được Chính phủ chính thức ban hành vào ngày 09/4/2020.

Ảnh minh họa

Cụ thể, bên cạnh việc quy định chi tiết 07 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được nhà nước hỗ trợ thì Nghị quyết này cũng quy định một số chính sách khác đối với người sử dụng lao động và người lao động trong thời gian diễn biến dịch như sau:

- Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm trừ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

- Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện,...) trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Xem thêm chi tiết 07 nhóm đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 

2,587

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan