Hướng dẫn xác định mức thanh toán tiền khám bệnh BHYT theo Thông tư 39/2018/TT-BYT

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 121/2014/NĐ-CP quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, do Bộ Y tế ban hành ngày 30/11/2018.

mức thanh toán tiền khám bệnh BHYT theo Thông tư 39/2018/TT-BYT

Hướng dẫn xác định mức thanh toán tiền khám bệnh BHYT theo Thông tư 39/2018/TT-BYT (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Thông tư 39/2018/TT-BYT, Bộ Y tế đã hướng dẫn xác định số lần, mức giá và thanh toán tiền khám bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp cụ thể:

1. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại khoa khám bệnh sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì việc thanh toán tiền khám bệnh thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3.

Trường hợp không đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh nhưng đến khám và vào điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng theo yêu cầu chuyên môn thì không thanh toán tiền khám bệnh.

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám chuyên khoa tại khoa lâm sàng, người đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh và khám chuyên khoa tại khoa lâm sàng thì được tính như khám bệnh tại khoa khám bệnh. Việc tính số lần khám bệnh, mức giá thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3.

3. Trong cùng một lần đến khám bệnh tại cùng một cơ sở y tế (có thể trong cùng một ngày hoặc do điều kiện khách quan hoặc yêu cầu chuyên môn nên chưa hoàn thành được quá trình khám bệnh trong ngày đầu tiên, phải tiếp tục khám trong ngày tiếp theo), người bệnh sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám thêm các chuyên khoa khác thì từ lần khám thứ 02 trở đi chỉ tính 30% mức giá của 01 lần khám bệnh và mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh của người đó không quá 02 lần mức giá của 01 lần khám bệnh.

4. Người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở y tế, đã được khám bệnh, cấp thuốc về điều trị nhưng sau đó có biểu hiện bất thường, đến cơ sở y tế đó để khám lại ngay trong ngày hôm đó và được tiếp tục thăm khám thì lần khám này được coi như là lần khám thứ 02 trở đi trong một ngày. Việc thanh toán thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3.

5. Người bệnh đến khám bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực sau đó được chuyển lên khám bệnh tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế tuyến huyện thì lần khám này được coi là một lần khám bệnh mới.

6. Các cơ sở y tế phải điều phối, bố trí nhân lực, số bàn khám theo yêu cầu để bảo đảm chất lượng khám bệnh. Đối với các bàn khám khám trên 65 lượt khám/01 ngày: cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán bằng 50% mức giá khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó. Trong thời gian tối đa 01 quý, cơ sở y tế vẫn còn có bàn khám khám trên 65 lượt/ngày thì cơ quan bảo hiểm xã hội không thanh toán tiền khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó.

Như vậy, từ Thông tư 39/2018/TT-BYT, Bộ Y tế đã thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc cũng như hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp cụ thể nêu trên.

Lưu ý: Ngày 05/07/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 39/2018/TT-BYT về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Quý khách hàng và Thành viên cần lưu ý khi tra cứu các nội dung được sửa đổi, bổ sung.

Thùy Trâm

303

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan