Người lao động được hưởng quyền lợi gì khi bị tạm đình chỉ công việc?

Tạm đình chỉ công việc được xem là hình thức tạm ngưng công việc của người lao động trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật lao động. Vậy, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, người lao động được hưởng quyền lợi gì?

tạm đình chỉ công việc

Người lao động được hưởng quyền lợi gì khi bị tạm đình chỉ công việc? (Ảnh minh họa)

Người lao động bị tạm đình chỉ công việc khi nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 129 Bộ luật Lao động 2012 thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, doanh nghiệp có quyền tạm đình chỉ công việc người lao động khi vụ việc vi phạm của NLĐ có tình tiết phức tạp và xét thấy nếu để người lao động làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh, tuy nhiên, việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện khi tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở. Đồng thời việc tạm đình chỉ công việc của NLĐ không được vượt quá 15 ngày, trong trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày (các trường hợp liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh).

Có thể thấy, việc tạm đình chỉ công việc của NLĐ chỉ nhằm mục đích điều tra, xác minh vụ việc vi phạm của NLĐ có tình tiết phức tạp một để giải quyết xử lý kỷ luật lao động một cách nhanh chóng và chính xác và đảm bảo bồi thường thiệt hại công bằng cho NLĐ. Đồng thời, cần lưu ý, việc tạm đình chỉ công việc NLĐ chỉ được thực hiện khi đã tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở, trong trường hợp doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn cơ sở thì việc tạm đình chỉ công việc của NLĐ là dựa vào thỏa thuận trong HĐLĐ hoặc nội quy lao động của doanh nghiệp đó.

Bị tạm đình chỉ công việc, NLĐ có được hưởng quyền lợi gì?

Căn cứ tại khoản 2, 3 và 4 Điều 129  Bộ luật Lao động hiện hành quy định về quyền lợi của người lao động được hưởng khi bị tạm đình chỉ công việc như sau:

  • Khi có quyết định tạm đình chỉ công việc, NLĐ được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc. (Lưu ý: Tiền lương tạm ứng trước khi bị đình chỉ công việc là tiền lương theo HĐLĐ của tháng trước liền kề trước khi người lao động bị tạm đình chỉ công việc)

  • Khi hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc.

  • Trường hợp NLĐ bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại 50% tiền lương đã tạm ứng đã tạm ứng.

  • Trường hợp NLĐ không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, NLĐ được hưởng 50% tiền lương theo HĐLĐ của tháng trước liền kề trước khi người lao động bị tạm đình chỉ công việc. Đồng thời, sau khi có kết luận của doanh nghiệp nếu NLĐ có vi phạm và bị xử lý kỷ luật thì cũng không hoàn trả lại 50% tiền lương đã tạm ứng, trong trường hợp không chứng minh được lỗi vi phạm của NLĐ thì doanh nghiệp phải nhận NLĐ trở lại làm việc và trả nốt 50% tiền lương còn lại trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Bên cạnh đó, nếu NLĐ xét thấy quyết định tạm đình chỉ công việc của doanh nghiệp đưa ra không thỏa đáng, NLĐ có quyền khiểu nại với doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ty Na

1,615

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan