Người lao động sinh con trái tuyến có được hưởng BHYT không?

Lao động nữ khi sinh con ngoài được hưởng chế độ thai sản còn được chi trả chi phí sinh theo chế độ BHYT. Tuy nhiên, mức hỗ trợ bao nhiêu sẽ tùy vào tuyến cơ sở y tế được chọn sinh con. Vậy khi sinh con trái tuyến người lao động có được hưởng BHYT không?

sinh con trái tuyến có được hưởng BHYT

Người lao động sinh con trái tuyến có được hưởng BHYT không? (Ảnh minh hoạ)

Theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 sửa đổi, bổ sung Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, trường hợp lao động nữ sinh con trái tuyến sẽ được BHYT chi trả theo mức như sau:

  • Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

  • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

  • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 

Như vậy, lao động nữ khi lựa chọn sinh con tại những cơ sở y tế trái tuyến vẫn có thể được BHYT chi trả. Mức chi trả sẽ căn cứ vào cơ sở y tế được chọn thuộc tuyến huyện, tuyến tỉnh hay tuyến trung ương mà có thể được hỗ trợ hoàn toàn chi phí sinh con.

Vậy, trường hợp nào được xác định là sinh con trái tuyến? Hiện tại, pháp luật chỉ quy định những trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến bao gồm:

  • Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

  • Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền).

  • Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

  • Trường hợp cấp cứu:

  • Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn.

  • Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đi công tác, học tập, làm việc lưu động hoặc tạm trú dưới 12 tháng tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phương đó tương đương với tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp địa phương đó không có cơ sở y tế tương đương thì người tham gia bảo hiểm y tế được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Các trường hợp lao động nữ chọn sinh con ở những cơ sở y tế không thuộc các cơ sở kể trên sẽ được xem là sinh con trái tuyến. Người lao động cần biết thêm về quy định này để được hưởng tối đa các quyền lợi khi sinh con.

Căn cứ pháp lýLuật Bảo hiểm y tế 2008, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014; Điều 11 Thông tư 40/2015/ TT-BYT.

Thuỳ Trâm

1,029

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan