Những trường hợp được bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp đã giúp nhiều người lao động có được một khoản tiền để trang trải cuộc sống trong thời gian không có việc làm. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều người vẫn chưa nhận bảo hiểm thất nghiệp. Vậy người lao động có được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp hay không?

Những trường hợp được bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp

Những trường hợp được bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh minh họa)

Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH thì người lao động được bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo trong các trường hợp sau:

(1) Người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

(2) Người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định.

(3) Người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

(4) Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau:

+ Tìm được việc làm;

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bị tòa án tuyên bố mất tích;

+ Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm 2013 thì Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, hiện nay chỉ có quy định về cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng chứ không có giới hạn về vấn đề bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu

=

Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

-

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong đó, thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo nguyên tắc, mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Cũng theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, người lao động được đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại bất kì địa phương nào mà mình muốn nhận.

Trường hợp đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu thì người lao động có thể chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Bảo Ngọc

1

Gởi câu hỏi