NLĐ có được nhận lại tiền khi đóng trùng BHXH, BHTN không?

NLĐ có được hoàn trả lại tiền BHXH, BHTN trong trường hợp đóng trùng không? Nếu được thì số tiền được hoàn là bao nhiêu? Đây là các câu hỏi thường xuyên được gửi về cho Ban biên tập Thư Ký Luật.

có được nhận lại tiền khi đóng trùng BHXH, BHTN

NLĐ có được nhận lại tiền khi đóng trùng BHXH, BHTN không? (Ảnh minh hoạ)

Ban Biên tập THƯ KÝ LUẬT xin giải đáp như sau:

1. Có được hoàn trả tiền khi  đóng trùng BHXH, BHTN không?

Căn cứ khoản 2.5 và  khoản 7 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

Hoàn trả: là việc cơ quan BHXH chuyển trả lại số tiền được xác định không phải tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH; đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH.

Bên cạnh đó, tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định trường hợp đối tượng tham gia BHYT đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: Do người lao động và người sử dụng lao động đóng; do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; do ngân sách nhà nước đóng; do người sử dụng lao động đóng.

Như vậy, căn cứ quy định trên, NLĐ có thời  gian đóng trùng BHXH, BHTN nếu được xác nhận thừa sẽ được cơ quan BHXH hoàn trả số tiền đóng.

2. Mức tiền được hoàn trả như thế nào?

Theo khoản 67 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung Tiết e Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi. Cơ quan BHXH quản lý nơi người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH được sửa đổi bởi Khoản 72 Điều 1 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Bên cạnh đó, theo Điều 5 và Điều 14 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

  • Mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất, do người lao động đóng bằng 8%, người sử dụng lao động đóng bằng 14%;

  • Mức đóng BH thất nghiệp: Mức đóng của người lao động 1%, người sử dụng lao động bằng 1%.

Như vây, căn cứ theo quy định trên, trường hợp NLĐ có thời gian tham gia BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện hoàn trả lại số tiền đóng đã đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất (22%) và quỹ BHTN (2%) cho NLĐ.

Ví dụ:  Ngày 01/10/2019, Ông A ký HĐLĐ và tham gia BHXH tại Công ty T với mức lương 9.000.000VNĐ. Tuy nhiên, Ông A kiểm tra lại sổ BHXH và phát hiện công ty cũ K cũng đóng BHXH cho ông đến hết tháng 10 với mức lương 8.500.000 VNĐ, tức là trùng 1 tháng so với Công ty T. Vậy số tiền hoàn trả cho Ông A được tính như sau:

  • Số tiền hoàn trả vào Quỹ hưu trí, tử tuất: 8.500.000 x 22% x 1 = 1.870.000;

  • Số tiền hoàn trả vào Quỹ BHTN: 8.500.000 x 2% x 1 = 170.000;

  • Tổng số tiền: 2.040.000 VNĐ.

Ty Na 

905

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan