Sau bao lâu phải gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT)?

Thẻ BHYT do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hành cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mà không nhằm mục đích lợi nhuận. Trong đó, một số đối tượng được cấp thẻ BHYT có thời hạn nhất định. Vậy thời hạn thẻ BHYT được quy định như thế nào và sau bao lâu thì phải gia hạn?

Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định tại Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

Đối tượng

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trẻ em dưới 6 tuổi

Trẻ em sinh trước ngày 30/9

Đến hết ngày 30 tháng 9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi

Trẻ em sinh sau ngày 30/9

Đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi

Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội

Từ ngày được hưởng trợ cấp xã hội

Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế

Từ ngày được xác định tại quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở

Từ ngày được xác định tại Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Người đã hiến bộ phận cơ thể người

Ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể

Học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông

Học sinh lớp 1

Từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học (được cấp hằng năm)

Học sinh lớp 12

Đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó (được cấp hằng năm)

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học

Từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng

Học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học

Đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học

Các đối tượng khác

Từ ngày người tham gia nộp tiền đóng bảo hiểm y tế

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, Nhóm do người sử dụng lao động đóng

Tham gia bảo hiểm y tế lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính

12 tháng kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng (thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế)

 

 

 

Từ bảng thống kê trên ta có thể thấy, thẻ BHYT được cấp cho từng đối tượng, khi người đó không còn thuộc đối tượng của thẻ BHYT thì thẻ BHYT sẽ hết hạn theo quy định tương ứng. Khi thẻ BHYT hết hạn, người sử dụng thẻ có thể xin cấp mới hoặc gia hạn thẻ đang sử dụng tùy vào trường hợp họ đang thuộc nhóm đối tượng nào.

Thực tế chỉ có nhóm đối tượng tham gia BHYT tự nguyện mới phải làm thủ tục gia hạn (vì đối với trường hợp đóng BHYT bắt buộc, Nhà nước sẽ đảm bảo họ được tham gia BHYT đầy đủ nên không cần phải thực hiện gia hạn). Hiện nay, ngoài văn bản Hướng dẫn 2616/HD-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có quy định nào hướng dẫn về việc gia hạn thẻ BHYT.

Theo Hướng dẫn 2616/HD-BHXH, đối với người đã tham gia BHYT từ trước (kể cả bắt buộc lẫn tự nguyện), nay tiếp tục tham gia theo hình thức tự nguyện, để đảm bảo được hưởng quyền lợi BHYT liên tục, phải đóng tiền BHYT trước khi thẻ cũ hết thời hạn sử dụng ít nhất 10 ngày theo quy định. Trong trường hợp này, thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng sau.

Hải Thanh 

1,626

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan