Tham gia đóng BHYT 05 năm liên tục, người dân được hưởng quyền lợi gì?

Khi tham gia đóng BHYT 05 năm liên tục, người dân được hưởng quyền lợi gì? Đây là câu hỏi gần đây Thư Ký Luật nhận được khá nhiều từ Quý Khách hàng và Thành viên. Thư Ký Luật xin giải đáp cụ thể tại bài viết dưới đây.

BHYT 05 năm liên tục

Tham gia đóng BHYT 05 năm liên tục, người dân được hưởng quyền lợi gì? (Ảnhh minh họa)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.

Do đó, có thể hiểu, người tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục trở lên và gián đoạn tối đa không quá 03 tháng thì trên thẻ BHYT sẽ xác định thời gian đủ 05 năm liên tục. Vậy người tham gia BHYT 05 năm liên tục sẽ được hưởng quyền lợi như thế nào?

Căn cứ khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, được hướng dẫn bởi Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức hưởng BHYT đối với người tham gia BHYT 05 năm liên tục như sau:

Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật Bảo hiểm y tế, Khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

...

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

…”

Như vậy, theo quy định trên, người có thời gian tham gia đóng BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng) và đi khám chữa bệnh đúng tuyến theo quy định thì những lần khám chữa bệnh tiếp theo trong năm sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi hưởng BHYT và người tham gia BHYT 05 năm liên tục sẽ được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận “không cùng chi trả trong năm”.

Ví dụ: Anh Nguyễn Thanh An có thời gian tham gia đóng BHYT 05 năm liên tục trở lên (mức hưởng quyền lợi 80%) và đang sinh sống tại Quận 10. Tháng 10/2020, anh An khám, chữa bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy với chi phí khám, chữa bệnh là 58 triệu đồng, anh An phải chi trả 11.600.000 đồng (lớn hơn 06 tháng lương cơ sở).  Do đó, anh An sẽ được BHXH Việt Nam chi tra mức chên lệch vượt 06 mức lương cơ sở (11.600.000 - 8.940.000 = 2.660.000 đồng) và được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Như vậy, nếu anh An quay lại khám, chữa bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 2020 sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi hưởng BHYT.

Sau khi đáp ứng đủ điều kiện hưởng BHYT 05 năm liên tục, người có đủ điều kiện hưởng BHYT 05 năm liên tục phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo Thông báo 2298/TB-BHXH năm 2018 như sau:

  • Thẻ BHYT có dòng chữ: “Thời điểm đủ 05 năm liên tục ...” hoặc xác nhận tham gia 5 năm liên tục;

  • Giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao) đến thời điểm phát sinh chi phí KCB BHYT;

  • Hóa đơn, chứng từ thanh toán viện phí (bản chính).

Sau khi có đủ các giấy tờ này, người bệnh nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi tham gia BHYT để được giải quyết.

Ty Na

495

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan