Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế lần đầu cho doanh nghiệp

Sau khi thành lập doanh nghiệp và tuyển dụng lao động, một trong những việc doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện đó là đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc cho nhân viên của mình. Dưới đây là thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế lần đầu cho doanh nghiệp.

bảo hiểm y tế

Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế lần đầu cho doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

 Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế lần đầu

(Các văn bản có kèm theo hướng dẫn)

Theo Quyết định 929/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế lần đầu được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế lần đầu

Đối với người lao động:

Đối với đơn vị sử dụng lao động:

Lưu ý: Thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế lần đầu

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng, đơn vị sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định trên.

- Đơn vị sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo một trong các hình thức sau:

  • Qua giao dịch điện tử: Đơn vị sử dụng lao động  thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN;

  • Qua dịch vụ bưu chính công ích;

  • Trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp quận, huyện nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở.

Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử thì đơn vị sử dụng lao động  thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Lưu ý: Tổ chức I-VAN là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (theo khoản 5 Điều 3 Quyết định 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế).

Bước 3: Nhận thẻ bảo hiểm y tế

Trong thời hạn không quá 05 ngày, đơn vị sử dụng lao động đến cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết theo các hình thức đăng ký.

Lê Vy

197

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan