Thủ tục đề nghị cấp trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ thay đổi từ 01/7/2021?

Theo dự kiến từ ngày 01/7/2021 sẽ chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy và chuyển sang hình thức quản lý số hóa. Hiện nay, quy trình đề nghị cấp trợ cấp xã hội hàng tháng yêu cầu phải xuất trình sổ hộ khẩu, vậy việc bỏ sổ hộ khẩu sẽ có ảnh hưởng gì đến thủ tục này?

Hiện nay, hồ sơ, quy trình thực hiện đề nghị cấp trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

Thủ tục đề nghị cấp trợ cấp xã hội hàng tháng, Nghị định 140/2018/NĐ-CP

Thủ tục đề nghị cấp trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ thay đổi từ 01/7/2021? (ảnh minh họa)

- Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

  • Tờ khai của đối tượng theo Mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d và 1đ Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  • Số lượng: 01 bộ

- Quy trình thực hiện:

Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng bảo trợ xã hội làm hồ sơ theo quy định, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các giấy tờ sau để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong tờ khai:

  • Sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công an cấp xã).

  • Giấy khai sinh của trẻ em đối với trường hợp xét trợ cấp xã hội đối với trẻ em, người đơn thân nghèo đang nuôi con, người khuyết tật đang nuôi con.

  • Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV.

  • Giấy tờ xác nhận đang mang thai của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp người khuyết tật đang mang thai.

  • Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là Hội đồng xét duyệt) thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc, trừ những thông tin liên quan đến HIV của đối tượng. Khi hết thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt bổ sung biên bản họp kết luận của Hội đồng xét duyệt vào hồ sơ của đối tượng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Hội đồng xét duyệt kết luận và công khai về vấn đề khiếu nại, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản (kèm theo hồ sơ của đối tượng) gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định trợ cấp xã hội cho đối tượng. Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng.

Hiện nay, chưa có văn bản về việc điều chỉnh các thủ tục liên quan đến việc sử dụng sổ hộ khẩu, tuy nhiên theo như quy trình hiện hành thì việc sử dụng sổ hộ khẩu chỉ là xuất trình để xác minh thông tin để thực hiện đề nghị cấp trợ cấp. Việc số hóa dữ liệu cá nhân sẽ giúp quy trình xác minh thông tin cá nhân nhanh chóng và chính xác hơn. Vì vậy, việc thay đổi này mang lại thuận tiện cho người dân rất nhiều. Khi thực hiện đề nghị cấp trợ cấp xã hội hàng tháng, đối tượng thực hiện không phải mang theo giấy tờ xác minh thông tin cá nhân mà thông tin đã có sẵn trên cơ sở dữ liệu quốc gia để cán bộ thực hiện kiểm tra thông tin nhanh chóng, cụ thể chỉ cần có “mã số định danh cá nhân” để tra cứu và tiến hành các bước tiếp theo của quy trình xem xét cấp trợ cấp xã hội hàng tháng. Người dân nên chú ý cập nhật các thông tin mới nhất từ các Bộ ngành liên quan để biết thêm thông tin chi tiết cũng như các hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới.

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 136/2013/NĐ-CP;

Nghị định 140/2018/NĐ-CP.

Long Bình

113

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan