Từ 01/01/2018, tăng mức tiền lương đóng BHXH lên 4.258.600 đồng

Từ 01/01/2018, mức lương tối thiểu vùng tăng, kéo theo đó là hàng loạt các khoản trích nộp theo lương cũng tăng theo, đáng chú ý là khoản tiền lương đóng BHXH của người lao động trong doanh nghiệp từ năm 2018 được điều chỉnh như sau:

ĐVT: Đồng/Tháng

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018
Nghị định 141/2017/NĐ-CP

Mức lương thấp nhất để tham gia bảo hiểm bắt buộc

Đối với lao động chưa qua học nghề (làm công việc đơn giản nhất)

Đối với lao động đã qua học nghề (cộng thêm 7%)

I

3.980.000

3.980.000

4.258.600

II

3.530.000

3.530.000

3.777.100

III

3.090.000

3.090.000

3.306.300

IV

2.760.000

2.760.000

2.953.200

 

Lưu ý: 

  • Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương cơ sở.

Hiện hành, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng (theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP). Như vậy: Mức lương đóng BHXH bắt buộc không được cao hơn: 20 x 1.300.000 đồng/tháng =  26.000.000 đồng.

Từ ngày 01/07/2018, mức lương cơ sở sẽ là 1.390.000 đồng/tháng (theo Quyết định 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018.)

  • Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

14,374

Gởi câu hỏi