Từ 01/01/2021 sẽ tăng mức hưởng BHYT khi đi KCB trái tuyến

Theo Điều 22 Luật BHYT 2008 được sửa đổi, bổ sung 2014 quy định từ ngày 01/01/2021 sẽ thay đổi mức hưởng Bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trái tuyến, cụ thể như sau:

Mức hưởng bảo hiểm y tế

Từ 01/01/2021 sẽ tăng mức hưởng BHYT khi đi KCB trái tuyến (Ảnh minh họa)

1. Mức hưởng BHYT của người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo khi đi khám đúng tuyến

Đối tượng

Mức hưởng

Ghi chú

Bệnh viện tuyến trung ương

40% chi phí điều trị nội trú

 

Bệnh viện tuyến tỉnh

60% chi phí điều trị nội trú

Hết hiệu lực ngày 31/12/2020

100% chi phí điều trị nội trú

Áp dụng từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước

Bệnh viện tuyến huyện

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

 

Ngoài ra, một số trường hợp khi khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng BHYT như đúng tuyến sau đây:

+ Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện trong phạm vi mức hưởng của thẻ BHYT (bao gồm chi phí điều trị ngoại trú và nội trú).

+ Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong phạm vi mức hưởng của thẻ BHYT.

+ Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện đi KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị trong phạm vi mức hưởng của thẻ BHYT.

+ Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở KCB khác thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo mức hưởng quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật BHYT, trừ các trường hợp sau: cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở KCB; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên.

2. Mức hưởng BHYT đối với chi phí điều trị nội trú cho người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước

Đối tượng

Mức hưởng

Ghi chú

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng BHYT được chi trả từ nguồn kinh phí BHYT dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm

Người có công với cách mạng, cựu chiến binh

 

Trẻ em dưới 6 tuổi

Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng

Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo

Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ

Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã

Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

 

Thân nhân của người có công với cách mạng

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

 

Như vậy, từ ngày 01/01/2021 sẽ tăng mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến.

Lê Vy

250

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan