Xử lý nghiêm DN có hành vi nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài

Mới đây, BHXH Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 của ngành BHXH tại Quyết định 1320/QĐ-BHXH . Theo đó, toàn ngành BHXH tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm DN có hành vi nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài theo quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm DN nợ BHXH, BHYT, BHTN

Xử lý nghiêm DN có hành vi nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài (Ảnh minh họa)

Cụ thể, để đạt được một số chỉ tiêu đến năm 2025 như phấn đấu số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 45% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia BHTN đạt tỷ lệ 35% so với lực lượng lao động trong độ tuổi và số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 95% dân số tham gia BHYT, BHXH Việt Nam đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 của ngành BHXH.

Theo đó, một trong nội dung trọng tâm là toàn ngành BHXH chủ động, nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, tìm ra các giải pháp phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT hoàn thành chỉ tiêu bao phủ được Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

Một số giải pháp phát triển và mở rộng đối tượng tham gia trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất: Đối với nhóm đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT

 • Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để nắm bắt thông tin về số đơn vị đang hoạt động; số đơn vị được thành lập mới hoặc giải thể, phá sản; số lao động; tiền lương, phụ cấp của người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp để đôn đốc, vận động đơn vị đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho người lao động.

 • Bám sát đơn vị sử dụng lao động, cơ quan tài chính, cơ quan lao động - thương binh và xã hội chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời.

 • Tăng cường công tác thanh tra đột xuất việc đóng BHXH, BHYT cho người lao động đối với các doanh nghiệp, xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm như trốn đóng, đóng không đúng mức quy định, nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài.

 • Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến BHXH từng cấp, từng cá nhân chuyên quản; coi việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là chỉ tiêu đánh giá chủ yếu về mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với BHXH các cấp.

 • Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

 • Phát động phong trào thi đua hằng tháng với chủ đề: “đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, công tác thu, giảm nợ năm 2020” nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao

Thứ hai: Đối với nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

 • Đào tạo kỹ năng tuyên truyền, vận động cho nhân viên đại lý thu.

 • Đẩy mạnh việc phối hợp tổ chức các hội nghị khách hàng. Gửi danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT đến đại lý thu BHXH, BHYT để đôn đốc, vận động đối tượng tiếp tục tham gia.

 • Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia cho từng đại lý thu.

 • Tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trên phạm vi toàn quốc nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu BHXH toàn dân.

 • Đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia ngoài mức quy định của Chính phủ.

Thứ ba: Đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

- Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý đối tượng trong việc rà soát, lập danh sách tham gia BHYT bảo đảm kịp thời, phấn đấu đạt 100% người thuộc hộ cận nghèo, học sinh sinh viên tham gia BHYT; phối hợp với cơ quan tài chính các cấp tham mưu với UBND hỗ trợ thêm phần trách nhiệm phải đóng của người tham gia đặc biệt là đối tượng người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

- Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình:

 • Mở rộng đại lý thu, thường xuyên bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống làm đại lý thu. Đào tạo kỹ năng tuyên truyền, vận động cho nhân viên đại lý thu theo hướng chuyên nghiệp. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia cho từng đại lý thu.

 • Đề nghị UBND tỉnh, thành phố hỗ trợ thêm phần trách nhiệm phải đóng của người tham gia.

Như vậy, có thể thấy, BHXH đã quán triệt phân công và chỉ đạo các đơn vị trong Ngành tập trung thanh tra, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT, đồng thời xử phạt nghiêm khắc đối với đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm như trốn đóng, đóng không đúng mức quy định BHXH, BHTN, BHYT hoặc nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài.

Ty Na

111

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan