02 trường hợp miễn nhiệm Thủ trưởng cơ quan quản lý THAHS thuộc BQP

nội dung này được đề cập tại Thông tư 183/2019/TT-BQP do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội.

02 truong hop mien nhiem thu truong co quan quan ly THAHS thuoc BQP, Thong tu 183/2019/TT-BQP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Điều 9 Thông tư 183/2019/TT-BQP quy định Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu được miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

  • Đương nhiên được miễn nhiệm khi được điều động làm công tác khác hoặc thôi phục vụ tại ngũ;

  • Vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác xét thấy không thể 

Ngoài ra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu bị cách chức khi bị kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự hoặc bị kỷ luật bằng một trong các hình thức giáng chức, cách chức giáng cấp bậc quân hàm, tước quân hàm sĩ quan, tước danh hiệu quân nhân. 

Thông tư này quy định về các tiêu chuẩn áp dụng đối với cán bộ thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, cụ thể:

- Là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Tốt nghiệp một trong các học viện: Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân hoặc đại học Luật.

- Được bồi dưỡng kiến thức chính trị, quân sự theo quy định, có kinh nghiệm thực tiễn về công tác giam giữ và thi hành án hình sự.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 183/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 22/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

41

Văn bản liên quan