03 điều kiện được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

11:44, 04/02/2019

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Theo như Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  • Tham dự ít nhất 90% thời lượng của khóa học. Trường hợp học viên không bảo đảm thời lượng tham dự khóa đào tạo nhưng có lý do chính đáng, cơ sở đào tạo cho phép học viên bảo lưu thời lượng đã học và học tiếp tại khóa học khác của cùng một cơ sở đào tạo trong thời gian tối đa 03 tháng kể từ ngày đầu tiên của khóa đào tạo tham gia trước đó;

  • Làm bài kiểm tra và có kết quả kiểm tra cuối khóa đào tạo được đánh giá từ loại “Trung bình” trở lên.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 30/01/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

27