03 yêu cầu đối với nhân viên làm công việc xét nghiệm

Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư 49/2018/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Thông tư 49/2018/TT-BYT quy định nhân viên làm công việc xét nghiệm phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

  • Được hướng dẫn về an toàn phòng xét nghiệm và sử dụng thành thạo các trang thiết bị y tế được giao, chỉ được sử dụng trang thiết bị sau khi được hướng dẫn và được trưởng khoa đồng ý;
  • Tuân thủ đầy đủ, nghiêm chỉnh các quy định về phòng, chống lây nhiễm cho nhân viên, môi trường và cộng đồng;
  • Được tập huấn và có đầy đủ phương tiện để phòng tránh, cấp cứu trong trường hợp sự cố gây bỏng kiềm, bỏng a xít, bỏng nhiệt, ngộ độc, điện giật, cháy nổ.

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn xét nghiệm và vệ sinh lao động, cần phải tuân thủ các yêu cầu sau đây:

  • Tuân thủ Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Nghị định 103/2016/NĐ-CP, Nghị định 155/2018/NĐ-CP, Thông tư 37/2017/TT-BYT.
  • Có sổ tay an toàn phòng xét nghiệm, nội quy bảo hộ lao động.
  • Có quy định về quản lý và sử dụng các hoá chất, các chủng vi sinh, trang thiết bị điện và các bình khí nén tại cơ sở.
  • Phân công nhân viên phụ trách an toàn phòng xét nghiệm định kỳ kiểm tra, giám sát các nhân viên khác thực hiện.
  • Thực hiện các quy định về vệ sinh lao động, quy định về trang phục y tế trước khi bắt đầu làm việc, trong giờ làm việc và khi ra khỏi khu vực khoa xét nghiệm.

Xem thêm tại Thông tư 49/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

221

Văn bản liên quan